Valmiki Ramayana Kishkindha Kanda In Telugu – వాల్మీకి రామాయణే కిష్కింధకాండ

వాల్మీకి రామాయణం ఒక ప్రాచీన భారతీయ ఇతిహాసం, ఇందులో కిష్కింధాకాండ నాల్గవ భాగంగా ఉంది. ఈ కాండలో శ్రీరాముడు, సీతను వెతుకుతూ కిష్కింధకు చేరుకుంటాడు. అక్కడ వనవాసంలో హనుమంతుడు, సుగ్రీవుడు, మరియు వాలి వంటి వానరులను కలుస్తాడు. సుగ్రీవుడు, వాలి మధ్య శత్రుత్వాన్ని చూసిన రాముడు, సుగ్రీవుడికి సహాయం చేసి వాలి ని సంహరిస్తాడు. సుగ్రీవుడు వానర రాజుగా నియమితుడవుతాడు. హనుమంతుడు సీతను వెతికేందుకు లంకకు వెళ్ళతాడు. ఈ కథలో స్నేహం, విధేయత, ధర్మం ప్రధానమైన అంశాలు.

Valmiki Ramayana Kishkindha Kanda PDF

కిష్కింధకాండ

 1. ప్రథమః సర్గః
 2. ద్వితీయః సర్గః
 3. తృతీయః సర్గః
 4. చతుర్థః సర్గః
 5. పంచమః సర్గః
 6. షష్ఠః సర్గః
 7. సప్తమః సర్గః
 8. అష్టమః సర్గః
 9. నవమః సర్గః
 10. దశమః సర్గః
 11. ఏకాదశః సర్గః
 12. ద్వాదశః సర్గః
 13. త్రయోదశః సర్గః
 14. చతుర్దశః సర్గః
 15. పంచదశః సర్గః
 16. షోడశః సర్గః
 17. సప్తదశః సర్గః
 18. అష్టాదశః సర్గః
 19. ఏకోనవింశః సర్గః
 20. వింశః సర్గః
 21. ఏకవింశః సర్గః
 22. ద్వావింశః సర్గః
 23. త్రయోవింశః సర్గః
 24. చతుర్వింశః సర్గః
 25. పంచవింశః సర్గః
 26. షడ్వింశః సర్గః
 27. సప్తవింశః సర్గః
 28. అష్టావింశః సర్గః
 29. ఏకోనత్రింశః సర్గః
 30. త్రింశః సర్గః
 31. ఏకత్రింశః సర్గః
 32. ద్వాత్రింశః సర్గః
 33. త్రయస్త్రింశః సర్గః
 34. చతుస్త్రింశః సర్గః
 35. పంచత్రింశః సర్గః
 36. షట్త్రింశః సర్గః
 37. సప్తత్రింశః సర్గః
 38. అష్టాత్రింశః సర్గః
 39. ఏకోనచత్వారింశః సర్గః
 40. చత్వారింశః సర్గః
 41. ఏకచత్వారింశః సర్గః
 42. ద్విచత్వారింశః సర్గః
 43. త్రిచత్వారింశః సర్గః
 44. చతుశ్చత్వారింశః సర్గః
 45. పంచచత్వారింశః సర్గః
 46. షట్చత్వారింశః సర్గః
 47. సప్తచత్వారింశః సర్గః
 48. అష్టచత్వారింశః సర్గః
 49. ఏకోనపంచాశః సర్గః
 50. పంచాశః సర్గః
 51. ఏకపంచాశః సర్గః
 52. ద్విపంచాశః సర్గః
 53. త్రిపంచాశః సర్గః
 54. చతుఃపంచాశః సర్గః
 55. పంచపంచాశః సర్గః
 56. షట్పంచాశః సర్గః
 57. సప్తపంచాశః సర్గః
 58. అష్టపంచాశః సర్గః
 59. ఏకోనషష్టితమః సర్గః
 60. షష్టితమః సర్గః
 61. ఏకషష్టితమః సర్గః
 62. ద్విషష్టితమః సర్గః
 63. త్రిషష్టితమః సర్గః
 64. చతుఃషష్టితమః సర్గః
 65. పంచషష్టితమః సర్గః
 66. షట్షష్టితమః సర్గః
 67. సప్తషష్టితమః సర్గః

Leave a Comment